top of page
Legislativa

V rámci provozování lokálních distribučních soustav (LDS) garantujeme dodávku elektrické energie ve stanovené kvalitě dle platné legislativy. 

LDS je plně pod naší správou a proto zajišťujeme všechny úkony pravidelné údržby, revize a opravy nahlášených poruch.

 

Pravidla provozování lokální distribuční soustav (PPLDS) je soupis předpisů stanovující minimální technické, plánovací provozní 

a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS a pro její užívání vycházejících ze zákona č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Havarijní plán LDS vznikl dle § 25, odst. 10, písm. o), zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí

Kontaktirajte nas

CEF EDS s.r.o.

Zvonařka 92/5

602 00 Brno

IČ 14180529

DIČ CZ14180529

+420 608 672 859

info@cef-eds.com

bottom of page